Generelle vilkår og betingelser for bruk

Vilkår og betingelser for bruk - GDPR

GTCU - regler for M3Panel

Sist endret: [13/05/2024].

Formålet med disse generelle bruksvilkårene (heretter kalt "Generelle bruksvilkår") er å regulere ditt medlemskap i M3Panel, Opinionsplattformen i Danmark, og å definere dine rettigheter og plikter som medlem.

Denne meningsplattformen leveres av Bilendi A/S, registrert i Danmark med CVR-nr. 31176360 og med registrert firmaadresse Londongade 4, 5000 Odense C.

Vi oppfordrer deg til å lese avtalen nøye og skrive den ut hvis du ønsker det, før du fullfører de elektroniske registreringsformalitetene for M3Panel, Opinion Platform. Du kan først bli medlem av M3Panel når du har fylt ut registreringsskjemaet korrekt og akseptert vilkårene i avtalen ved å klikke på "Gratis registrering".

Ved å registrere deg på M3Panel, meningsplattformen, samtykker du i og bekrefter dette:

- (I) du har lest, forstått og akseptert Avtalen,

- (II) du oppfyller kravene for medlemskap,

- (III) du samtykker i at alle bestemmelsene i avtalen gjelder for deg inntil du sier opp eller vi avslutter medlemskapet ditt i samsvar med vilkårene i punkt 12 i vilkårene.

1. Definisjoner

Vi har gitt en spesiell betydning til enkelte ord som ofte brukes i kontrakter og som begynner med stor bokstav. Nedenfor finner du definisjonene vi har gitt dem:

- Medlemskap: betyr å bli medlem av meningsplattformen.

- Publikumsanalyse: refererer til publikumsanalyse som brukes til å kvantifisere og/eller kvalifisere medlemmene som er eksponert for en undersøkelse. Analysene kan være basert på data som er samlet inn ved hjelp av et spørreskjema og/eller teknologiske målesystemer (informasjonskapsler, trafikkanalyser på nettsteder osv.). Resultatene av målgruppeanalyser kan brukes av Study Partners til å opprette målgruppesegmenter som ligner på den analyserte populasjonen.

- Applikasjon: refererer til M3Panels mobiltjeneste, tilgjengelig på nedlastningsplattformer, som gjør det mulig for medlemmer (i) å bli informert om de ulike M3Panel-tjenestene, særlig ved hjelp av et varsel, og (ii) å få tilgang til nettstedet og belønninger.

- Belønninger: refererer til tjenestene som M3Panel tilbyr i bytte mot at et medlem konverterer alle eller deler av poengene han eller hun har mottatt som en del av sin deltakelse i meningsplattformen.

- Konto: refererer til alle data som er spesifikke for hvert medlem og stedet der medlemmet kan administrere M3Panel-medlemskapet sitt.

- Avtale: betyr de generelle vilkårene og betingelsene for bruk, personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler som gjelder på datoen for medlemskapet eller som oppdateres i samsvar med vilkårene i nevnte dokumenter.

- Informasjonskapsel: en liten tekstfil som lagres på harddisken på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din, og som inneholder og registrerer data om deg.

- Survey: refererer til alle Survey Partner-prosjekter som medlemmer kan delta i for poeng, inkludert spørreundersøkelser og publikumsanalyser.

- Undersøkelse: betyr enhver undersøkelse som sendes til et medlem i bytte mot poeng, inkludert undersøkelser i form av spørreskjemaer, før- og ettertester, produkttester og tester av nettsamfunn.

- Medlem: refererer til enhver fysisk person som er registrert på Opinion-plattformen.

- Partner: refererer hovedsakelig til en undersøkelsespartner, men også til andre partnere, tjenesteleverandører eller underleverandører som vi bruker.

- Forskningspartner: Forskningsinstitutter, universiteter, akademiske forskere, forskningssentre, medie- og konsulentbyråer, markedsførings-, innovasjons- og statistikkavdelinger i bedrifter og andre organisasjoner eller bedrifter som driver forskning, produkttesting eller nettsamfunn med medlemmer.

- Opinionsplattformen: betyr tjenesten som gjør det mulig for deg å tjene poeng ved å delta i spørreundersøkelser fra våre undersøkelsespartnere som du blir invitert til via e-post, på Nettstedet, via melding i Applikasjonen eller via SMS, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til sistnevnte. Når du registrerer deg på Opinion-plattformen, aksepterer du å delta i undersøkelsene som medlem av Opinion-plattformen.

- Poeng: refererer til kontoenheten som tildeles medlemmer for deres deltakelse i Opinionsplattformen. Disse poengene omtales på nettstedet som M3Panel-poeng.

- Ettertester av reklame: refererer til en internettundersøkelse som brukes til å måle effekten av en forskningspartners reklamekampanje.

- Forhåndstester av reklame: refererer til en internett-test av en studiepartners reklamebudskap før implementeringen av studiepartnerens kampanje.

- Nettsted: refererer til alle våre nettsteder som er tilgjengelige via URL, inkludert, men ikke begrenset til: M3Panel.com.

- Selskap: refererer til Bilendi SA som identifisert i innledningen til disse bruksvilkårene.

2. Beskrivelse av meningsplattformen

Med Opinionsplattformen kan du tjene poeng ved å registrere deg via nettstedet eller applikasjonen og delta i våre undersøkelsespartneres undersøkelsesprosjekter. Formålet med M3Panel Opinion Platform er å gjøre det mulig for våre medlemmer å få tilgang til prosjekter og tjene poeng, spesielt på nettstedet, applikasjonen og/eller på nettsteder og applikasjoner.

Ved å registrere seg på opinionsplattformen anerkjenner medlemmene at de kan :

bli invitert til å delta i undersøkelser utført av våre forskningspartnere i form av spørreskjemaer, før- og ettertester av reklame, produkttester eller nettsamfunn;

bli eksponert for reklamekampanjer fra våre undersøkelsespartnere når du surfer på nettet, for å annonsere før- og/eller ettertester; 

være gjenstand for målgruppeanalyser, og resultatene av disse kan brukes av våre forskningspartnere til å skape lignende målgruppesegmenter ut fra de analyserte dataene og til å målrette seg mot disse målgruppesegmentene.

3. Regler for medlemskap i plattformen

3.1 Forutsetninger

Det er kun mulig å registrere seg fra fylte 16 år. Hvis du er under atten (18) år, bekrefter du at du har fått fullmakt fra dine foreldre, verger eller juridiske representanter til å delta på Opinion-plattformen og spesielt til å konvertere poengene dine til Rewards.

Vi forbeholder oss retten til å be deg om bevis på at du har den nødvendige alderen for å delta på Opinionsplattformen. Medlemsskjemaet må fylles ut med din juridiske identitet (fornavn, etternavn osv.).

Medlemskap er forbeholdt personer som har sitt primære bosted i Norge.

Bare én konto per person er tillatt.

3.2 Gratis medlemskap uten forpliktelser

Ditt medlemskap i Opinion Platform er gratis og uforpliktende og kan når som helst sies opp av begge parter.

3.3 Tilgang til plattformen

Når du registrerer deg, må du velge et brukernavn i form av en gyldig e-postadresse og et passord på minst åtte (8) tegn, inkludert et tall og en stor bokstav, som gir deg tilgang til M3Panel-kontoen din. Det tildeles kun én konto per person og per e-postadresse. Etter at du har bedt om medlemskap, sendes en e-post til den oppgitte e-postadressen. Medlemskapet ditt blir først endelig validert når du har klikket på aktiveringslenken i denne e-posten. Kontoen din vil være beskyttet av passordet du har valgt. Du forplikter deg til ikke å gi det videre til noen annen person, ellers kan vi ikke holdes ansvarlig i tilfelle svindel med passordet ditt.

Hvis du mister og/eller glemmer passordet ditt, kan du tilbakestille det ved å gå til følgende side: http://www.M3Panel.se/reset-password. Du vil motta en e-post med en lenke som gjør det mulig for deg å tilbakestille passordet ditt. Du har ikke lov til å låne ut, gi bort, selge eller på annen måte gjøre kontoen og/eller passordet ditt tilgjengelig for en tredjepart, uansett årsak.

3.4 Ditt medlemskap

Når du har overholdt og oppfylt vilkårene ovenfor, fylt ut registreringsskjemaet korrekt og akseptert avtalen ved å klikke på "Gratis registrering", blir du medlem av Meningsplatformen i Danmark.

Når du registrerer deg på Opinion Platform, får du muligheten til å tjene poeng ved å delta i undersøkelser. Disse poengene kan du veksle inn i belønninger.

For nettbaserte undersøkelser vil du motta en invitasjon via e-post. Forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke, kan du også motta SMS-invitasjoner til å delta i undersøkelser. For undersøkelser som er tilgjengelige via M3Panel-applikasjonen, kan invitasjonen bli sendt som et varsel til smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Når du abonnerer på Opinion Platform, kan vi behandle personopplysningene dine for å invitere deg til å delta i undersøkelser, for å sende deg e-post når du deltar i disse undersøkelsene, eller for å opprette profilen din for å kunne sende deg relevante undersøkelser. Hver undersøkelse retter seg mot deltakere med svært spesifikke egenskaper. Utvalget av deltakere som inviteres til å delta i en undersøkelse, avhenger delvis av behovene til våre undersøkelsespartnere og delvis av et tilfeldig utvalg av deltakere. Det betyr at ikke alle deltakere kan delta i alle undersøkelsene. Det er derfor ikke mulig å velge hvilke undersøkelser du ønsker å delta i. Du finner mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine i personvernerklæringen vår. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine.

Du står fritt til å delta i de undersøkelsene du er invitert til.

Ved å abonnere på Opinion-plattformen samtykker du i å sette inn informasjonskapslene som kreves for å målrette undersøkelsene som vil bli tilbudt deg i bytte mot et definert antall poeng.

3.5 Avslutning av kontoen din

Hvis kontoen din er inaktiv i en periode på trettiseks (36) måneder, dvs. hvis du ikke opptjener poeng på plattformen i en sammenhengende periode på trettiseks (36) måneder, avsluttes medlemskapet ditt på Opinion-plattformen automatisk, og du vil ikke lenger være medlem. Du vil få tilsendt en e-post med informasjon før kontoen din stenges.

4. Tilkobling

4.1 Internett-tilgang

For å kunne bruke Opinion-plattformen må du ha tilgang til Internett, enten direkte eller via enheter med tilgang til Internett-innhold. Du er alene ansvarlig for kostnadene for telefonkommunikasjon for å muliggjøre tilkobling til Internett og til Nettstedet, Applikasjonen og/eller Nettstedene og Applikasjonene.

4.2 Betingelser for tilkobling

Du må også skaffe deg alt utstyr som er nødvendig for å sikre denne tilkoblingen til Internett, spesielt en datamaskin og et modem eller annet tilkoblingsverktøy, og du må ha en e-postadresse.

5. Drift av meningsplattformen

5.1 Opptjening av poeng

Spesielt tjener du poeng :

- ved å delta i undersøkelser utformet av våre undersøkelsespartnere,

- ved å delta i produkttester utformet av våre forskningspartnere,

- ved å delta i nettsamfunnene til våre Survey Partners,

- ved å sponse et nytt medlem i henhold til prosedyren som er beskrevet på nettstedet,

- ved å fylle ut profil-/kvalifikasjonsspørreskjemaet ditt, slik at vi kan invitere deg til å delta i undersøkelser og utføre publikumsanalyser for våre undersøkelsespartnere.

- og som en del av enhver annen operasjon vi måtte gjennomføre.

Antall poeng som opptjenes for hver operasjon vil bli kommunisert til deg på nettstedet eller applikasjonen eller via e-post. Antall poeng og vilkårene for å oppnå poeng vil endres i henhold til undersøkelsen og opinionsprosjektet.

5.2 Opptjening av poeng ved å delta i Survey-partnernes prosjekter

Du får M3Panel-poeng for din deltakelse i våre prosjekter. Poengtildelingen er særlig basert på hvor lang tid en undersøkelse tar. Vi vil informere deg om det totale antallet tilgjengelige poeng, forventet varighet og deltakerfrist i invitasjons-e-posten for hvert prosjekt. Hvis deltakelsen din i en undersøkelse er fullstendig og i samsvar med reglene, blir poengene automatisk kreditert kontoen din etter at du har deltatt. Poeng vil bli kreditert hvis svarene fra medlemmet er oppriktige og av god kvalitet, og kommentarene verken er upassende eller støtende. Hvis det ikke gis noen belønning for å delta i undersøkelsen, vil du bli informert om dette på forhånd i e-postinvitasjonen. I enkelte unntakstilfeller forbeholder selskapet seg retten til å endre den oppgitte belønningen i etterkant av arrangementet. Som en del av våre undersøkelsespartneres prosjekter inviterer vi medlemmer til å delta i undersøkelser:

- via e-post ;

- ved melding i applikasjonen ;

- via SMS, med ditt uttrykkelige samtykke;

- via direktemeldinger og sosiale nettverk;

- og på nettstedet.

For hver undersøkelse foretar vi en kvalitetskontroll av svarene for å avdekke usammenhengende svar, upassende og fornærmende kommentarer og for å kontrollere svartiden. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart og uten formaliteter å kansellere en poenggodtgjørelse eller ekskludere et medlem som ikke har overholdt sine forpliktelser.

5.3 Sponsing

Du kan tjene M3Panel-poeng ved å verve et nytt medlem. Det er ingen begrensning på antall vervinger, men du kan bare tjene 5 vervingsbonuser per år. Enhver uredelig bruk av Opinion-plattformen (f.eks. selvsponsing, flere sponsinger av medlemmer som åpenbart ikke deltar i Opinion-plattformen osv.) vil bli straffet med utestengelse fra plattformen og tap av opptjente poeng for både sponsoren og det sponsede medlemmet. Sponsorpoengene regnes først som gyldige når det sponsede medlemmet har nådd det minimumsnivået for aktivitet som er fastsatt i det aktuelle sponsorprogrammet.

5.4 Konvertering av poeng

Som medlem kan du bruke poengene du har mottatt, med mindre medlemskapet ditt på Opinion-plattformen har blitt avsluttet i mellomtiden.

Den beskrivende listen over belønninger vi tilbyr og antall poeng som kreves for å oppnå disse belønningene, vises på nettstedet. Den beskrivende listen over belønninger og antall poeng som kreves for å få dem, kan endres, spesielt for å ta hensyn til medlemmenes etterspørsel eller tilgjengeligheten av forsyninger fra våre leverandører. Selskapet sørger for regelmessig og korrekt utbetaling av donasjoner og koordinerer også utveksling av poeng mot bankoverføringer og gavekort. Vilkår og betingelser for bruk av sistnevnte er de respektive leverandørenes ansvar. Selskapet kan når som helst samarbeide med andre leverandører.

Du må be om konvertering av poengene dine i samsvar med prosedyren som er beskrevet på nettstedet. Du samtykker uttrykkelig i at enhver belønning du velger, blir endelig og rettskraftig så snart du ber om konvertering av poengene dine. Som et resultat av dette fraskriver du deg enhver angrerett, hvis det er aktuelt, med hensyn til belønningen du har valgt. Antall poeng som tilsvarer belønningen din, vil bli trukket fra poengsaldoen din så snart du ber om konverteringen, og disse poengene kan ikke krediteres deg igjen, unntatt i unntakstilfeller. Belønninger utstedes kun etter dine instruksjoner og kun i Norge. Det er kun du som har rett til å kreve en belønning og til å godkjenne debitering av tilsvarende poeng. Du har maksimalt 45 kalenderdager fra datoen for forespørselen din om å løse inn poengene dine til å sende inn et krav om en ikke levert belønning. Poengene dine kan bare byttes inn mot de belønningene som er oppført på nettstedet eller applikasjonen vår på tidspunktet for konverteringsforespørselen din. Rewards kan ikke overføres, byttes eller innløses mot kontanter eller andre former for kreditt, og kan ikke refunderes eller byttes mot andre Rewards. I tilfelle en feil i tildelingen av en belønning på nettstedet som følge av innlegging eller beregning av poeng, forbeholder selskapet seg retten til ikke å gi medlemmet belønningen eller å kreve at medlemmet returnerer belønningen, og i så fall vil medlemmets poengkonto bli kreditert med det antall poeng som tilsvarer nevnte belønning.

Medlemmet av Opinionsplattformen må sørge for at Selskapet har korrekte bankopplysninger. Medlemmet av Opinion Platform er ansvarlig for betalinger som går tapt på grunn av feil bankopplysninger.

5.5 Juridisk rammeverk for belønninger

Om nødvendig kan vi sende inn tilgjengelig informasjon om hvert medlem som mottar en Reward til de kompetente skattemyndighetene. I samsvar med gjeldende lover om beskyttelse av mindreårige forbeholder vi oss retten til å nekte et medlem under atten (18) år å motta en belønning. Vi minner deg om at det er ditt ansvar å oppgi inntekten du mottar fra Internett-aktivitetene dine til skattekontoret.

5.6 Poengsaldoen din

Du kan sjekke poengsaldoen din på poengoversikten på nettstedet og i applikasjonen ved å oppgi passordet ditt. Eventuelle klager på poengsaldoen på poengoversikten din må sendes til oss i klageområdet på nettstedet. Avhengig av resultatet av undersøkelsen vi gjennomfører, kan det hende at vi krediterer eller ikke krediterer poengsaldoen din med det antallet poeng du har klaget på. Poengsaldoen din vil bli fordelt permanent i henhold til det som er fastsatt i artikkel 5.1, 5.7, 5.8 og 12 i de generelle bruksvilkårene.

5.7 Gyldigheten av poengene dine

Poengene dine vil være gyldige til kontoen din stenges og/eller medlemskapet ditt avsluttes, med forbehold om artikkel 5.8 i de generelle bruksvilkårene og unntatt i tilfelle en eller flere av hypotesene beskrevet i artikkel 12 i de generelle bruksvilkårene.

5.8 Manglende bruk av plattformen

Poengene dine slettes automatisk hvis kontoen din er inaktiv i tolv (12) måneder, dvs. hvis du ikke opptjener poeng på plattformen i en periode på tolv (12) sammenhengende måneder. Du vil få tilsendt en e-post med informasjon før denne slettingen. Du vil likevel fortsatt være medlem av Opinion-plattformen, i henhold til vilkårene i artikkel 3.5 i de generelle bruksvilkårene.

6. Immaterielle rettigheter

6.1 Opphavsrett

Plattformen og materialet på nettstedet og applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, programvare, innhold, kunstverk, grafikk, logoer, tekst, informasjon, data eller filer (heretter kalt "beskyttet innhold"), er eksklusivt eid av selskapet, dets tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere og er beskyttet av lover om opphavsrett.

All bruk eller reproduksjon av det beskyttede innholdet som ikke er tillatt i henhold til disse generelle bruksvilkårene eller uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, er strengt forbudt og kan krenke de immaterielle rettighetene til selskapet, dets tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere.

6.2 Varemerker

Varemerkene og logoene til selskapet, dets tilknyttede selskaper, Study Partners og Study Partners' kunder tilhører selskapet, dets tilknyttede selskaper, Study Partners, Study Partners' kunder, deres leverandører eller lisensgivere og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive eierne.

7. Begrensning av ansvar

7.1 Frister for levering av belønninger

Vi kan ikke holdes ansvarlig for tilfeller av force majeure eller for eventuelle feil du måtte ha gjort i informasjonen som er nødvendig for korrekt levering av Rewards. Leveringstidene som vises på nettstedet, er kun veiledende og kan endres avhengig av leveringstidene til Rewards-leverandører og banker.

7.2 Kvaliteten på belønninger og begrensning av ansvaret

Medlemmene oppfordres til å lese beskrivelsen av hver enkelt Reward for å finne ut hva som kjennetegner den. Hvis vi, til tross for det som er angitt ovenfor, blir holdt ansvarlige, enten som følge av brudd på Avtalen eller som følge av en hendelse som er spesielt knyttet til Rewards, vil vårt ansvar være begrenset til forpliktelsen til å kreditere M3Panel-kontoen din igjen, om nødvendig, med det antall poeng som er belastet for utstedelsen av Reward som hendelsen gjelder.

Hvis det oppstår en feil i visningen av en belønning på nettstedet, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen ved å kreditere M3Panel-kontoen din på nytt.

7.3 Poeng

Enhver risiko for tyveri eller uredelig bruk av poengene dine er ditt ansvar fra det øyeblikket poengene krediteres M3Panel-kontoen din. Vi påtar oss derfor ikke noe ansvar for tap, tyveri eller uredelig bruk av poengene dine.

7.4 Forpliktelser

I tillegg forplikter vi oss og du forplikter deg til å sørge for at begge parter aldri vil bli holdt ansvarlig for indirekte skader, for eksempel, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av muligheter osv. som kan oppstå som følge av bruken av poengene dine.

7.5 Diverse

Vi kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, tap eller feillevering av post, eller for å ha sendt den til feil elektronisk eller annen adresse.

7.6 Standard

Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av tap av tilgang til nettstedet eller applikasjonen. På samme måte kan vi ikke holdes ansvarlige for skader eller tap som følge av tap av tilgang til nettstedet eller applikasjonen.

8. Medlemmenes atferd, forpliktelser og ansvar

8.1 Generell informasjon

Som en del av medlemskapet ditt erklærer du at du kun vil oppgi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv når du blir bedt om det. Du forplikter deg til omgående å oppdatere denne informasjonen og sørge for at den er korrekt, oppdatert og fullstendig.

Du forplikter deg spesielt til ikke å bruke plattformen på en uredelig, utilbørlig eller ondsinnet måte.

Du erklærer at du kun vil bruke M3Panel Opinion-plattformen til personlige og ikke-profesjonelle formål.

Du erkjenner og samtykker i at du er eneansvarlig for innholdet i overføringene dine via Opinion-plattformen. Du samtykker spesielt til ikke å levere innhold som er ulovlig, ærekrenkende, obskønt, pornografisk, uanstendig, ulovlig, suggestivt, trakasserende, truende, krenkende for personvernet eller publisitetsrettigheter, fornærmende, oppviglerisk, falskt, unøyaktig, misvisende, villedende, bedragersk, bedragersk, etterligner, krenker immaterielle rettigheter, krenker konfidensialiteten eller andre rettigheter til enkeltpersoner eller tredjeparter.

8.2 Konfidensialitet

Du forplikter deg til å holde hele innholdet i undersøkelsene du får tilsendt, konfidensielt. Innholdet i hvert prosjekt er konfidensielt og er intellektuell eiendom. Reproduksjon, endring, publisering og enhver form for bruk krever skriftlig tillatelse fra forfatteren.

8.3 Tap av innlogging og passord

Du må informere oss så snart som mulig om tap, misbruk eller uautorisert bruk av innlogging eller passord. Vi har rett til å kansellere ditt medlemskap på plattformen i tilfelle tap.

8.4 Hacking

Data som sirkulerer på Internett er ikke beskyttet mot misbruk eller piratkopiering. Du forplikter deg til å overholde de etiske retningslinjene, praksisene og atferdsreglene som er publisert på nettstedet og applikasjonen, samt brukerveiledningene og advarslene som er gjengitt eller nevnt av oss og/eller våre partnere.

8.5 Bedrageri

Du kan ikke reprodusere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte hele eller deler av plattformen, bruken av plattformen eller retten til å få tilgang til plattformen til kommersielle formål. Du kan ikke forsøke å skaffe deg poeng eller skaffe deg poeng på uredelig vis. Enhver form for svindel eller misbruk kan resultere i administrative og/eller rettslige tiltak fra vår side, inkludert inndragning av dine poeng og belønninger og kansellering eller oppsigelse av ditt medlemskap.

Ethvert bevisst kjøp, salg, overføring, bedragersk bruk eller bytte av akkrediterte Poeng eller annen bruk av Poeng i strid med Kontrakten, samt enhver prosess eller manøver som har som formål å skaffe Poeng uten å overholde vilkårene for å skaffe Poeng på Nettstedet eller i Applikasjonen, skal være grunnlag for automatisk oppsigelse av Kontrakten, og det presiseres at i dette tilfellet kan disse fakta tolkes som skade som med vilje er påført vår virksomhet.

8.6 Virus

Du skal ikke under noen omstendigheter, bevisst eller ubevisst, kommunisere virus, endrede data eller andre skadelige eller destruktive filer eller informasjon til selskapet eller våre partnere, og spesielt ikke på nettstedet og/eller applikasjonen.

9. Behandling av dine personopplysninger og informasjonskapsler

I forbindelse med din bruk av M3Panel på internett, nettstedet og/eller via applikasjonen, kan vi behandle personopplysninger om deg. Vi kan også bruke informasjonskapsler når du surfer på nettstedet eller applikasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine og bruken av informasjonskapsler, kan du se vår personvernerklæring og våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi forplikter oss til ikke å videreformidle noen av dine nominelle medlemsopplysninger eller personopplysningene du oppgir i kvalifikasjonsspørreskjemaene til våre studiepartnere. Opplysningene som samles inn i forbindelse med en studie, vil kun bli videreformidlet til vår studiepartner som har utformet prosjektet og som er ansvarlig for behandlingen av dette prosjektet. I forbindelse med våre studiepartneres prosjekter bruker vi ikke personopplysningene dine til andre formål enn de som er beskrevet i personvernerklæringen. Vi forbeholder oss retten til å overføre ikke-personlige opplysninger i anonymisert og/eller pseudonymisert form til våre studiepartnere som en del av deres prosjekter.

10. Samarbeid med offentlige myndigheter

Vi forbeholder oss retten til å samarbeide, i samsvar med loven, med offentlige myndigheter som utfører kontroller i forbindelse med innhold og/eller tjenester som er tilgjengelige via Internett eller i forbindelse med ulovlige aktiviteter utført av deg.

11. Kontraktens varighet

Kontrakten trer i kraft når du aksepterer den, og vil fortsette på ubestemt tid med mindre den sies opp i henhold til artikkel 12 i de generelle bruksvilkårene.

12. Avbestilling

12.1 Avbestilling fra medlemmet

Du kan når som helst si opp avtalen i henhold til prosedyren som er beskrevet på nettstedet, eller ved å sende et rekommandert brev med mottakskvittering til Bilendi A/S Londongade 4, 5000 Odense C. Av behandlingshensyn vil oppsigelsesforespørselen din bli behandlet innen maksimalt syv (7) dager.

I tillegg innebærer medlemskapet ditt at du samtykker til behandling av personopplysningene dine, noe som er uatskillelig fra din deltakelse i M3Panel-programmet med det formål å fullføre undersøkelser og oppnå belønninger. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, protesterer mot behandlingen av personopplysningene dine, sletter personopplysningene dine eller begrenser behandlingen av personopplysningene dine, vil avtalen derfor opphøre umiddelbart og automatisk.

12.2 Avbestilling fra Opinion Platforms side

Dersom en eller flere av følgende omstendigheter gjør seg gjeldende, forbeholder vi oss retten til å heve kontrakten med umiddelbar virkning, uten forutgående formell varsel og uten juridiske formaliteter, per e-post eller post:

- bruk av plattformen i strid med offentlig orden og moral,

- krenker våre eller en tredjeparts rettigheter, inkludert de som er nevnt i artikkel 6,

- Bruk av krenkende språk eller språk som oppfordrer til hat eller vold.

- enhver handling som påvirker driften av Opinion-plattformen,

- død,

- overføring av poengene dine til en eller flere kontoer som tilhører andre medlemmer, salg av poengene dine til en tredjepart og, mer generelt, enhver bruk av poengene dine i strid med kontraktsbestemmelsene,

- tap, misbruk eller uautorisert bruk av innloggingen din,

- kommunikasjon, uredelig bruk av passordet ditt,

- uredelig, mistenkelig eller ondsinnet bruk av plattformen (spesielt opprettelse av flere kontoer for samme person, manøvrer som fører til uberettiget opptjening av poeng, spesielt ved å sette opp automatiseringssystemer),

- enhver atferd som oppfattes som uredelig,

- å gjøre kontoen din tilgjengelig for en tredjepart,

- enhver unnlatelse av å oppgi og/eller vedlikeholde sann, oppdatert, nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv,

- ethvert vesentlig brudd fra din side på dine forpliktelser i henhold til kontrakten,

- enhver overtredelse av bestemmelsene i artikkel 8.

Som følge av dette vil vi, uten ytterligere varsel til deg, kansellere poengene dine, kontoen din, eventuelle ubrukte Rewards og medlemskapet ditt, og du vil, der det er aktuelt, bære alle kostnader for eventuelle skader, rettslige skritt eller andre utgifter.

Vi kan også si opp avtalen automatisk og uten juridiske formaliteter via e-post eller post med to (2) ukers varsel ved :

- lov- eller forskriftsendringer eller vedtak fra en administrativ myndighet som i vesentlig grad påvirker leveringen av Plattformen,

- avbrudd på plattformen.

12.3 Konsekvenser av oppsigelse

I tilfelle kansellering av kontrakten, uavhengig av årsaken til en slik kansellering, er det uttrykkelig fastsatt at du fortsatt er ansvarlig for å overholde forpliktelsene som oppsto før datoen for kansellering av kontrakten.

Du kan ikke kreve noen kompensasjon som følge av kanselleringen av kontrakten.

13. Endringer i/oppsigelse av Opinionsplattformen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller modifisere, uten begrensning, ethvert element av Plattformen, poengopptjeningen og Belønningene. Disse endringene vil bli kommunisert til deg på nettstedet eller på annen måte. Vi vil sende vesentlige endringer til deg for godkjenning. Hvis du ikke godtar endringene i plattformen, vil vi behandle dette som en oppsigelse av avtalen fra din side i samsvar med punkt 12.1 i vilkårene. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, suspendere eller avvikle hele eller deler av plattformen, midlertidig eller permanent. Vi vil informere deg på forhånd så snart som mulig. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller avvikling av plattformen.

14. Endring av kontrakten

Enhver ny versjon av de generelle bruksvilkårene, personvernerklæringen eller retningslinjene for informasjonskapsler vil bli sendt til deg for godkjenning, med unntak av de klausulene som ikke er i samsvar med gjeldende lov eller som er påkrevd i henhold til gjeldende lov. Vi vil uansett informere deg hvis det gjøres endringer i avtalen. Hvis du ikke godtar de nye bestemmelsene i avtalen, anser vi at du har sagt opp avtalen i samsvar med artikkel 12.1 i de generelle bruksvilkårene.

15. Gjeldende lov og jurisdiksjon

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SKAL KONTRAKTEN REGULERES AV NORSK LOV. ALLE TVISTER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED TOLKNINGEN, GJENNOMFØRINGEN ELLER KANSELLERINGEN AV KONTRAKTEN, SKAL BRINGES INN FOR DE KOMPETENTE DOMSTOLENE.

16. Diverse

Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og oss i forbindelse med Opinion-plattformen og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss. Dersom en eller flere bestemmelser i Avtalen blir kjent ugyldige eller erklært ugyldige i henhold til lov, forskrift eller som følge av en avgjørelse fra en kompetent domstol, skal de øvrige bestemmelsene fortsatt gjelde fullt ut. Dersom en av partene unnlater å påberope seg den andre partens mislighold av noen av sine forpliktelser i henhold til Avtalen eller utsetter utøvelsen av noen av sine rettigheter i henhold til Avtalen, skal dette ikke utgjøre et endelig avkall på oppfyllelse av denne eller andre bestemmelser eller utøvelse av denne eller andre rettigheter. Artiklenes titler er kun ment som informasjon.