Om M3 Panel

M3 Panels formål er å samle inn data til markedsanalyser og opinionsundersøkelser som deretter bearbeides av Bilendi A/S. 

Vi samarbeider med private virksomheter, organisasjoner, medier og offentlige myndigheter om å gjennomføre undersøkelser, og de bruker undersøkelsene til å treffe beslutninger eller til å forutsi hvordan produkter eller ytelser vil bli mottatt av potensielle kunder i tilfelle de lanseres på markedet.

M3 Panel driver egne paneler i hele Skandinavia og er underlagt de enkelte lands lover og regler for registrering av personfølsomme data. Dessuten har M3 Panel tiltrådt den europeiske foreningen ESOMARs svært strenge kodeks 'ICC/ESOMAR Code of Marketing and Social Research Practise'.

Det er frivillig å delta i undersøkelsene, men kvaliteten av undersøkelsene våre høynes vesentlig ved at så mange som mulig utfyller det enkelte spørreskjemaet.

Hvis du har spørsmål om M3 Panel eller Bilendi A/S, er du velkommen til å skrive til support@m3panel.com.