Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring - GDPR

Retningslinjer for personvern

Sist endret: [13/05-2024]

M3Panel, den nettbaserte meningsplattformen, er utviklet for å garantere at personopplysningene dine behandles konfidensielt.

Opplysningene dine behandles i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen, som vi anbefaler deg å lese nøye.

Ettersom vi er opptatt av å respektere personvernet ditt, forplikter vi oss til å sørge for at behandlingen av personopplysningene dine skjer i samsvar med lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om behandling av personopplysninger, registre og individuelle rettigheter (heretter kalt "personopplysningsloven") og forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, kjent som "EUs personvernforordning" (heretter kalt "GDPR").

Innledningsvis gjøres det oppmerksom på at alle ord som begynner med stor forbokstav i dette dokumentet og som ikke er definert, har den betydningen de har i de generelle bruksvilkårene, som er tilgjengelige på følgende adresse: https://www.m3panel.no/terms-and-conditions/

1. Den behandlingsansvarliges identitet og kontaktopplysninger

Behandlingsansvarlig er: Bilendi, et aksjeselskap med en kapital på 360 302,32 euro, registrert i handels- og selskapsregisteret i Paris under nummer RCS PARIS 428 254 874, med hovedkontor i 4 rue de Ventadour, 75001 Paris.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

2.1 Personopplysninger som samles inn

2.1.1 Ditt medlemskap i Opinion-plattformen

Når du registrerer deg på Opinion-plattformen, på nettstedet eller i applikasjonen, samler vi inn og behandler følgende personopplysninger om medlemskapet ditt:

 • Din sivile identitet og kontaktinformasjon som du oppgir når du registrerer deg som medlem, for eksempel e-postadresse, tittel, kjønn, fornavn, etternavn, postnummer, postadresse og land,
 • innlogging og passord for å få tilgang til nettstedet og applikasjonen,
 • alle svarene du har gitt på kvalifikasjonsspørreskjemaene knyttet til opprettelsen av medlemsprofilen din, som kan inneholde sensitive opplysninger som helseopplysninger og opplysninger om dine politiske meninger og religiøse overbevisninger,
 • metodene eller verktøyene du bruker for å få tilgang til Opinion-plattformen, for eksempel de tekniske egenskapene til datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet ditt,
 • dine tilkoblinger til tjenestene våre, for eksempel IP-adresse, GAID, IDFA,
 • informasjon om abonnementet ditt på ulike tjenester, for eksempel spørreundersøkelser, nyhetsbrev eller SMS-invitasjoner
 • informasjon om poengsaldoen din og dine Rewards, for eksempel antall og opprinnelse til poengene du har samlet inn, og hvordan de konverteres til Rewards,
 • IBAN-nummeret ditt hvis du oppgir det til oss for å motta en Reward via bankoverføring eller refusjon.

2.1.2 Din deltakelse i undersøkelser

Som en del av din deltakelse i spørreundersøkelser, er den eneste informasjonen vi samler inn om deg, IP-adressen din, tilkoblingsdataene dine og paradataene dine. Vi samler ikke inn andre personopplysninger om deg når du svarer på undersøkelser. Undersøkelsene vi inviterer deg til å svare på, er våre forskningspartneres ansvar.

Formålet med våre forskningspartnere er å behandle svarene dine i aggregert form for statistiske analyseformål. Derfor overfører vi ikke navn, e-postadresse eller telefonnummer til dem.

Med mindre du gir ditt eksplisitte samtykke i undersøkelsen, har studiepartneren ikke lov til å samle inn personopplysninger.

Fra tid til annen kan undersøkelsespartnere samle inn IP-adressen din (som kan utgjøre personopplysninger) eller andre personopplysninger når du svarer på undersøkelsene deres. I slike tilfeller ber vi våre undersøkelsespartnere om å innhente ditt forhåndssamtykke og gi deg all nødvendig informasjon om behandlingen av personopplysningene de utfører (hvilke personopplysninger som samles inn, formålet med behandlingen osv. Undersøkelsespartnerne er eneansvarlige for behandlingen de utfører.

For å beskytte konfidensialiteten og integriteten til våre studiepartneres prosjekter må du ikke avsløre informasjonen i undersøkelsene.

2.1.3 Publikumsanalyse

Vi kan komme til å behandle personopplysningene dine på vegne av våre forskningspartnere i forbindelse med publikumsanalyser. De eneste personopplysningene vi behandler i denne sammenhengen, er informasjonskapselidentifikatorer.

Research Partners kan deretter bruke resultatene fra målgruppeanalysen til å utvikle lignende målgruppesegmenter og målrette seg mot disse.

Disse analysene kan brukes til å undersøke effektiviteten av nettannonsering, sporing av nettsteder og målgruppemåling, til å utvikle målgruppesegmenter og/eller likhetsmodeller for markedsføringskampanjer for å optimalisere annonsering og annet innhold.

Forskningspartnerne er eneansvarlige for den databehandlingen som utføres i forbindelse med målgruppeanalysen, samt for eventuell etterfølgende behandling.

2.2 Informasjonskapsler

Når du surfer på og bruker nettstedet og applikasjonen, samler vi inn informasjon, som kan være personopplysninger, ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapslene som brukes på M3Panels nettsted og applikasjon, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner her.

2.3 Konsekvenser av ikke å oppgi dine personopplysninger

Hvis du nekter eller unnlater å gi oss medlemsopplysningene dine (f.eks. e-postadresse, etternavn, fornavn, fødselsdato, postnummer), kan du ikke bli medlem.

Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med medlemskapet ditt, er nødvendige for inngåelsen av kontrakten. Når du har blitt medlem, er det en kontraktsmessig forpliktelse å oppgi personopplysningene dine.

Hvis du vil konvertere poengene dine til en bankoverføring, må du oppgi IBAN-nummeret ditt, ellers kan vi ikke gi deg belønningen din i form av en bankoverføring.

3. Hva er formålet med å samle inn og behandle personopplysningene dine?

3.1 Som en del av ditt medlemskap i Opinion Platform bruker vi personopplysningene dine til:

 • tillate deg å registrere deg og gi deg tilgang til tjenestene på Opinion-plattformen,
 • informere deg om oppdateringer av Opinion-plattformen,
 • identifisere deg og gjøre det mulig for deg å få tilgang til og bruke Opinion-plattformen,
 • opprette og analysere profilen din og/eller din bruk av nettstedet og applikasjonen for å kunne sende deg relevante invitasjoner og informasjon,
 • for å invitere deg til å delta i våre forskningspartneres undersøkelser, avhengig av profilen din, og for å la deg tjene poeng,
 • håndtere forespørsler og klager,
 • administrere, forvalte og tildele poeng, inkludert å sende deg en poengoversikt og foreta bankoverføringer,
 • Administrer og send belønninger,
 • Følg med på hvor fornøyd du er,
 • for å forbedre ergonomien på nettstedet og i applikasjonen,
 • for å forbedre og overvåke kvaliteten på tjenestene våre,
 • for å sende deg vårt nyhetsbrev og vår kommunikasjon med informasjon, kampanjer og tilbud, personlig tilpasset eller på annen måte,
 • gi deg muligheten til å delta i sponsorprogrammet.

Profilering gjør det mulig for oss å begrense antall e-poster vi sender til deg for å sikre en god brukeropplevelse. I henhold til reglene har du rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering. Se punkt 9 "Hvordan du kan utøve dine rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine" nedenfor.

3.2 Som en del av din deltakelse i Opinion Platform-undersøkelser bruker vi personopplysningene dine til å :

 • Analyser paradata for spesifikke forskningsprosjekter,
 • gi deg en bedre opplevelse av undersøkelsen,
 • for å forbedre og overvåke kvaliteten på tjenestene våre,
 • sørge for sikkerheten til opinionsplattformen og nettstedet,
 • oppdage og forhindre svindel, blant annet ved å opprette filer over personer som mistenkes for svindel,
 • Unngå sletting og ekskludering av data, spesielt for å forhindre at samme person fyller ut samme undersøkelse mer enn én gang.

3.3 Vi samler bare inn personopplysninger som er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for de formålene de behandles for. Disse formålene er spesifikke og legitime, og opplysningene dine vil ikke under noen omstendigheter bli behandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene, med mindre du på forhånd har gitt ditt samtykke.

3.4 For å få fullstendig informasjon om alle våre samarbeidspartneres behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du leser deres personvernerklæring, som er tilgjengelig på deres nettsider.

4. Hva er det rettslige grunnlaget for vår behandling?

Avhengig av hva som er tilfelle, behandler vi personopplysningene dine i egenskap av behandlingsansvarlig for å gjennomføre tiltak før eller etter avtaleinngåelse, på grunnlag av ditt samtykke, vår berettigede interesse eller for å overholde juridiske forpliktelser:

 • Kontrakt (gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse/oppfyllelse av kontrakten): Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av oppfyllelse av tiltak før kontraktsinngåelse eller oppfyllelse av kontrakten for å (i) registrere deg og koble deg til Opinion-plattformen, (ii) behandle og svare på forespørsler og klager, (iii) administrere og administrere poengene dine, (iv) administrere og sende Rewards, (v) utføre bankoverføringer, (vi) for å gjøre det mulig for deg å delta i sponsorprogrammet, (vii) for å tilby deg tjenestene på Opinionsplattformen, (viii) for å analysere profilen din og din bruk av nettstedet og applikasjonen, særlig for å velge deg til å delta i våre forskningspartneres undersøkelser, (ix) for å invitere deg til å delta i våre partneres undersøkelser og programmer..
   
 • Berettiget interesse: I visse tilfeller behandler vi personopplysningene dine i vår berettigede interesse, forutsatt at vi ikke tilsidesetter dine interesser eller dine grunnleggende rettigheter og friheter. Dette er for eksempel Dette er for eksempel tilfelle for å (i) informere deg om oppdateringer og tjenester på Opinion-plattformen, (ii) overvåke din tilfredshet, (iii) forbedre ergonomien på nettstedet og applikasjonen, (iv) sende deg vårt nyhetsbrev og informasjon eller reklamemeldinger for produkter og tjenester som ligner på dem du har registrert deg for, (v) gi deg en bedre opplevelse av undersøkelsen, (vi) sørge for sikkerheten på Opinion-plattformen og nettstedet, (vii) oppdage og forhindre svindel, (vii) oppdage og forhindre svindel, (vii) oppdage og forhindre svindel, blant annet ved å opprette filer over personer personer som er mistenkt for svindel, (viii) for å forhindre sletting eller utelukkelse av data, særlig for å forhindre at samme person fyller ut samme undersøkelse mer enn én gang, (ix) for å forbedre og overvåke kvaliteten på tjenestene våre, (x) for å utføre sosiologisk forskning, (xi) for å analysere paradataene dine for spesifikke forskningsprosjekter, (xii) for å levere våre tjenester til våre partnere for markedsundersøkelser, meningsmålinger og sosiologisk forskning, (xiii) for å utarbeide anonyme statistiske data. 
 • Juridiske forpliktelser: Vi kan bli pålagt å behandle personopplysningene dine for å overholde juridiske, regulatoriske, rettslige eller administrative forpliktelser, og særlig i forbindelse med (i) håndteringen av våre generelle regnskaps- og skatteforpliktelser og (ii) håndteringen av dine rettigheter knyttet til informasjonsteknologi og borgerrettigheter.

5. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine kan bli utlevert til følgende personer:

 • Ansatte i Bilendi eller dets datterselskaper som trenger tilgang til den, og ansatte hos visse tjenesteleverandører eller underleverandører (inkludert statsautoriserte revisorer, revisorer, IT-utviklingsselskaper, teknologitjenesteselskaper, selskaper som tilbyr og leverer Rewards-tjenester på Opinion-plattformen);

Du finner en liste over våre tidligere tjenesteleverandører eller underleverandører ved å klikke her:

Tjenesteleverandører og partnere

Aktivitet

Retningslinjer for personvern

Bilendi Technology SARL

Vertskap

 

Tilgjengelig her

Dateos SARL

Webutvikling

Tilgjengelig her

Badtech SAS

Webutvikling

Tilgjengelig her

Bilendi Ltd

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi GmbH

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi Sveits

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi A/S

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi AB

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi OY

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi Services Ltd

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Ivox Bvba

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi Italia

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi España

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

respondi Ltd

Markedsundersøkelser

Tilgjengelig her

Bilendi Nederland Markedsføringsstudier Tilgjengelig her
Matomo  Nettstedets funksjoner Tilgjengelig her
 • til offentlige eller rettslige myndigheter for å overholde en juridisk eller regulatorisk forpliktelse eller en rettskjennelse;
 • til våre forskningspartnere, men kun i pseudonymisert form. All informasjon om din identitet eller profil fjernes før dataene formidles til våre forskningspartnere. Det betyr at vi tilordner en identifikator til profilen din som dataene dine kobles til, slik at vi kan invitere deg til målrettede undersøkelser. Forskningspartnerne våre vil derfor ikke kunne koble sammen personopplysninger som etternavn, fornavn, fysisk adresse og e-postadresse som du oppga da du registrerte deg, ettersom vi ikke overfører disse opplysningene;
 • til en kjøper eller erverver av vår virksomhet i tilfelle fusjon, oppkjøp eller overtakelse, eller i tilfelle overføring av virksomhetens eiendeler.
   

6. Hvor lagres personopplysningene dine, og overføres de til land utenfor EU?

Serverne som er vert for personopplysningene dine, befinner seg i Ile-de-France-regionen (Frankrike).

I visse tilfeller kan vi bruke tjenesteleverandører som kan befinne seg utenfor EØS-området, og personopplysninger kan derfor overføres utenfor EØS-området. Disse overføringene av personopplysninger utenfor EØS-området skjer i samsvar med gjeldende regler:

 • ved å overføre personopplysningene dine til en mottaker i et land som EU-kommisjonen har anerkjent som et land med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger;
 • i tredjeland som ikke er anerkjent for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. I slike tilfeller vil vi iverksette egnede sikkerhetstiltak for å sikre beskyttelsen av personopplysningene dine i henhold til personvernforordningen, særlig ved å inngå standard kontraktsklausuler vedtatt av EU-kommisjonen med våre tjenesteleverandører.
   

7. Sikkerhetstiltak

Vi implementerer alle egnede regler og prosedyrer for å sikre tilgang til og innsyn i personopplysningene dine, og spesielt for å forhindre at de blir forvrengt, skadet eller at uautoriserte tredjeparter får tilgang til dem. Mer generelt iverksetter vi egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysningene dine utføres i samsvar med personvernlovgivningen og GDPR.

Som markedsanalyseselskap respekterer vi markedets beste praksis, spesielt de strenge personvernreglene til ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), som er nedfelt i "ICC/ESOMAR International Code of Market and Opinion Research". I tillegg er de ulike selskapene i BILENDI-konsernet medlemmer av nasjonale markedsundersøkelsesforeninger i flere land. Disse organisasjonene har strenge regler for beskyttelse og bruk av dine opplysninger.

8. Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for. Oppbevaringsperiodene for opplysningene står i forhold til formålet de ble samlet inn for.

Som hovedregel lagrer vi personopplysningene dine så lenge avtalen løper, dvs. så lenge du er medlem.

Vi kan arkivere personopplysningene dine for dokumentasjons- og bevisformål i løpet av de lovbestemte foreldelsesfristene.

Etter utløpet av de ovennevnte oppbevaringsperiodene kan vi anonymisere personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

9. Hvordan kan du utøve dine rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine?

9.1 Generell informasjon

I henhold til personvernlovgivningen og GDPR har du ulike rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine: rett til innsyn, rett til retting, rett til sletting og innsigelse, rett til begrensning av behandling, rett til dataportabilitet, rett til ikke å bli gjenstand for en automatisert individuell beslutning (inkludert profilering), rett til sletting og rett til å definere retningslinjer for hva som skal skje med opplysningene dine etter din død.

Hvis du mener at rettighetene dine ikke er blitt respektert til tross for alle tiltak vi har iverksatt for å beskytte personopplysningene dine, har du rett til å sende inn en klage til den kompetente myndigheten dersom vi ikke overholder gjeldende lover og forskrifter (i Frankrike er CNIL den kompetente myndigheten, og kontaktinformasjonen er som følger: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, tlf: 01 53 73 73 22 22).

9.2 Vilkår og betingelser for utøvelse

Tilgang til personopplysningene dine

Hvis du ønsker å utøve din rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, kan du gjøre det ved å klikke på denne lenken.

Retting av personopplysningene dine

Da du registrerte deg på Opinion-plattformen, fylte du ut et registreringsskjema, og du kan ha fylt ut et kvalifikasjonsspørreskjema. Du kan når som helst endre svarene dine i samsvar med gjeldende lover og regler.

Slutte å motta nyhetsbrevene våre

Hvis du når som helst ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev eller andre tjenester, eller hvis du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av oss, kan du :

 • Bruk lenken til dette formålet i alle nyhetsbrev og reklame-e-poster du mottar,
 • endre profilen din i delen "Min konto" på nettstedet vårt,
 • sende forespørselen din via e-post til følgende adresse: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr, sammen med brukernavn, e-postadresse og postadresse, eller
 • sende forespørselen din per post til adressen angitt i artikkel 12 ovenfor, i rekommandert brev med kvittering for mottak, sammen med brukernavn, e-postadresse og postadresse.

trekke tilbake samtykket ditt, protestere mot behandlingen, begrense behandlingen, slette kontoen din eller utøve andre rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine.

Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine, protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, begrense behandlingen av personopplysningene dine og/eller slette kontoen din, vil dette føre til at kontrakten din opphører i samsvar med artikkel 12.1 i de generelle bruksvilkårene.

For å utøve disse eller andre rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine, kan du :

 • gå direkte til nettstedet
 • sende forespørselen din via e-post til følgende adresse: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr, sammen med brukernavn, e-postadresse og postadresse, eller
 • sende forespørselen din per post til adressen angitt i artikkel 12 ovenfor, i rekommandert brev med kvittering for mottak, sammen med brukernavn, e-postadresse og postadresse.

Hvis vi har rimelig grunn til å tvile på identiteten din, kan vi be deg om innlogging, e-postadresse, postadresse og/eller en kopi av identitetsdokumentet ditt.

10. Kontaktinformasjon til personvernombudet

Kontaktinformasjonen til vårt personvernombud er som følger: Navn HARLAY AVOCATS

E-postadresse: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr

11. Endringer i vår personvernerklæring

Nettstedet og applikasjonen vår forbedres og oppdateres kontinuerlig.

Vi kan endre personvernerklæringen fra tid til annen, særlig for å overholde eventuelle regulatoriske, juridiske, redaksjonelle eller tekniske endringer.

I slike tilfeller vil vi informere deg om denne endringen på en hvilken som helst måte, og datoen øverst i dokumentet vil bli endret, og vi vil be om din aksept i samsvar med vilkårene i våre generelle vilkår og betingelser for bruk.

12. Er det flere spørsmål?

Vi ønsker å være så tydelige som mulig når det gjelder konfidensialiteten til personopplysningene dine. Hvis du har ytterligere spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss:

 • via telefon på +45 7070 1718
 • via e-post til følgende adresse: support@m3panel.com, eller
 • per brev til følgende postadresse Bilendi A/S, Londongade 4, 5000 Odense C, Att: Supportteam