Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

Sist redigert: 25/05-2018

Som innledning vil vi informere om at alle ord som begynner med stor bokstav i dette dokumentet, og som ikke er definert her, skal ha den betydningen som gis dem i Generelle vilkår og betingelser for bruk som er tilgjengelige på: https://www.m3panel.no/terms-and-conditions.

M3 Panel er utviklet med tanke på å sikre og garantere konfidensialiteten til Medlemmenes personopplysninger.  Her presenterer Vi innholdet i de prosedyrene som er implementer av Selskapet for å sikre slik konfidensialitet og sikkerhet.

Hvordan garanterer M3 Panel personvernet til Medlemmenes personopplysninger?

M3 Panel respekterer personvernet til Medlemmene og har ansvar for at alle personlige data behandles i henhold til EUs personvernforordning av 27. april 2016 (heretter kalt "GDPR" (European General Regulation on Data Protection).

Identitet og kontaktinformasjon til kontrollør

Datakontrollør er Selskapet, Bilendi A/S registrert i Danmark med organisasjonsnummer 31176360 med hovedkontor i Londongade 4, 5000 Odense C. Punktene i denne Avtalen som omfatter personvern, personlig og konfidensiell informasjon gjelder også for alle juridiske enheter i Bilende-konsernet, hvis hovedkontor er Bilendi SA og registrert i handelsregistret i Paris med organisasjonsnummer 428 254 874 og registrert adresse i 3 rue d’Uzes, 75002 Paris, Frankrike.

Kontaktinformasjon til databeskyttelsesansvarlig

Kontaktinformasjon til person med ansvar for personvern i selskapet er som følger:

Navn: Harlay Avocats
E-postadresse: privacypolicy@m3panel.no

Sikkerhetstiltak

Selskapet vil gjøre sitt ytterste for å iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilgangen til Medlemmenes personopplysninger og spesielt hindre at slike personopplysninger blir fordreid, skadet eller gjort tilgjengelige for tredjeparter uten tillatelse.  Mer generelt implementerer Selskapet egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen av medlemmenes personopplysninger skjer i henhold til EUs personvernforordning, GDPR.

Medlemmenes personopplysninger hostes av Bilendi Technology (RCS Paris 417 689 221), et datterselskap av Selskapets moderselskap som implanterer egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten og integriteten til Medlemmenes personopplysninger. Dette er vi pliktige til å gjøre, men ingen internettjeneste kan per i dag tilby brukerne en absolutt garanti på dette området. M3 Panel kan ikke holdes ansvarlig for beskyttelse av data som sendes fra pc-er som tilhører brukerne og til Nettsiden eller Mobilappen.

Hvem har tilgang til personopplysningene Dine?

Personopplysningene Dine kan bli overført til følgende personer:

 • Ansatte i Selskapet eller deres samarbeidspartnere som trenger tilgang til personopplysningene;
 • Ansatte hos visse tjenestetilbydere eller underleverandører (inklusiv regnskapsførere, revisorer, IT-utviklingsselskaper, teknologileverandører, selskaper som leverer Belønninger som utgjør en del av M3 panel);
 • Offentlige eller juridiske myndigheter i den hensikt å oppfylle juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser eller rettslige avgjørelser.

Vi forsikrer at personopplysningene Dine kun overføres til fysiske og juridiske personer som er forpliktet til å behandle dem konfidensielt og å overholde gjeldende lover og forskrifter eller som er underlagt egnet lovbestemt taushetsplikt.

Hvordan kan du utøve rettighetene Dine i forhold til personlige data som er knyttet til Kontoen Din?

I henhold til EUs personvernforordning har Du til enhver tid og uansett grunn ulike rettigheter når det gjelder behandlingen av personlige data som Du har gitt som en del av ditt Medlemskap, inklusiv: rett til å få tilgang til, rette opp, slette og motsette deg, rett til å begrense behandling, rett til overføring av dataene, rett til ikke å bli underlagt automatiserte individuelle beslutninger (inkludert profilering), rett til å definere retningslinjer for bevaring og rett til sletting og avsløring av Dine personlige data etter at du dør. 

Behandling av personopplysninger er basert på det samtykket Du har gitt for spesielle formål. Du har rett til å tilbakekalle samtykket Ditt til behandling av personopplysningene Dine når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykket Du oppga før tilbaketrekking av det nevnte samtykket.

Du har også rett til å klage til Vår databeskyttelsesansvarlig dersom Du mener at Vi bryter loven eller gjeldende forskrifter.

Dersom du ønsker å protestere mot behandlingen av personopplysninger Dine basert utelukkende på en avgjørelse ved automatisk behandling, inkludert profilering, eller hvis Du ønsker å trekke tilbake samtykket til behandling av Dine personlige data, må vi anse dette som en oppsigelse i henhold til artikkel 12.1 i Generelle vilkår og betingelser for bruk.

For å utøve rettighetene Dine eller å be om at Kontoen Din avsluttes, kan Du:

 • gå inn på nettsiden,
 • sende en henvendelse via e-post til følgende adresse: privacypolicy@m3panel.no sammen med brukernavn, e-postadresse og postadresse
 • eller sende et rekommandert brev som inneholder brukernavn, e-postadresse og postadresse til Selskapets adresse med kvittering for mottak.

 

Dersom Du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev eller andre tjenester som tilbys av Selskapet, eller bli kontaktes av Oss i det hele tatt, vennligst:

 • bruk lenken som er oppgitt for dette formålet nederst i alle e-nyhetsbrevene og e-postene du mottar,
 • eller oppdatere profilen din under "Min Konto" på Nettstedet, eller en send henvendelse til databeskyttelsesansvarlig i Selskapet på følgende adresse: privacypolicy@m3panel.no,
 • eller send et rekommandert brev som inneholder brukernavn, e-postadresse og postadresse til Selskapets adresse med kvittering for mottak.


Når Du registrerer deg hos M3 Panel, fyller du ut et kvalifiserende spørreskjema. Du kan når som helst endre svarene i dette spørreskjemaet ved å gå inn på Din profil under "Min Konto" på Nettsiden.

Av konfidensialitetshensyn skal alle henvendelser som ikke inneholder Medlemmets brukernavn, e-postadresse og postadresse avslås automatisk.

Hvorfor samles det inn og behandles personopplysninger?  Hvordan bruker M3 Panel den informasjonen som samles inn eller overføres?

Når du registrerer deg hos M3 Panel på Nettsiden eller i Mobilappen, samtykker Du til at Vi kan opprette, vedlikeholde og oppdatere en fil som inneholder personlig informasjon som Du overfører til Oss og som kan inneholde:

 • informasjon om Medlemskapet Ditt;
 • informasjon om alle svarene Du gir som en del av det kvalifiserende spørreskjemaet knyttet til opprettelsen av medlemsprofilen Din, som kan omfatte sensitive data slik som helsedata;
 • informasjon om hvordan Du får tilgang til M3 Panel, f.eks. pc, smarttelefon, nettbrett, Nettside, Mobilapp, osv.;
 • informasjon om Din(e) tilkobling(er) til tjenestene Våre: IP-adresse, GAID, IDFA, osv.;
 • informasjon om Pointsene Dine: antall og opprinnelse til akkumulerte Points og innløsning av Points i bytte mot Belønninger; og
 • informasjon om e-poster, Mobilapp-varsler og/eller SMS-meldinger som du har svart på.


Det kreves at du angir personlig informasjon for at Du skal kunne bli Medlem og inngå Avtalen. Etter at Medlemskapet Ditt er bekreftet, får personopplysningene Dine en avtalefestet karakter.

Du må gi oss visse typer personlig informasjon. Ellers vil Vi ikke kunne gi Deg tilgang til fordelene til M3 Panel.  Dette omfatter e-postadresse, etternavn, fornavn, fødselsdato, postnummer og IP-adresse.

Personopplysningene Dine kan underlegges en automatisk beslutningsprosess, inkludert profilering. Automatisk beslutningsprosess er en automatisk behandling av personopplysninger som består i å bruke disse personopplysningene for å evaluere visse personlige forhold knyttet til Deg, spesielt for å analysere elementer angående profilen Din (for eksempel analyse av personopplysninger som er oppgitt under Ditt Medlemskap eller i et kvalifikasjonsspørreskjema) eller Din bruk av Nettstedet eller Mobilappen. Slik profilering gjør det mulig for Oss å kontakte Deg og gi Deg, på Nettstedet eller via Mobilappen, relevant informasjon slik at Du kan opptjene Points (undersøkelser av Våre forskningspartnere, tilbud fra Våre handelspartnere) samt kunne utnytte Pointsene Dine best mulig. Profiling gir Oss også mulighet til å begrense antall e-poster vi sender Deg for å sikre en best mulig brukeropplevelse.

Vi er forpliktet til å beskytte Ditt personvern og kun avsløre Dine personlige opplysninger til ansatte i Selskapet eller ansatte i Våre datterselskaper og de tredjepartene som er nevnt ovenfor, strengt i samsvar med bestemmelsene i disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler. Vi sikrer at arkivering og bruk av slike personopplysninger er forenlig med lover og forskrifter som gjelder for beskyttelse av personvern i EU.

Som en del av Ditt Medlemskap kan vi muligens bruke Dine personlige data for å levere informasjon og tjenester knyttet til M3 Panel, for å behandle krav, tildele Points, kommunisere Points-overføringer, sende belønninger, overvåke tilfredsheten til Medlemmene og for å forbedre ergonomien til Nettstedet og Mobilappen.

Som en del av panelets service, kan Vi bruke Dine personlige data til å velge de mest relevante og aktuelle undersøkelsene til Våre Forskningspartnere og sende invitasjoner til å svare på slike Undersøkelser til Deg.

For fullstendig informasjon om behandling av Dine personlige data hos Våre Partnere når du benytter deres Nettsted, anbefaler vi at du leser deres retningslinjer for personvern som er tilgjengelige på de respektive nettsidene.  Vi har ikke ansvar for hvordan de bruker personopplysningene Dine. For at Vi skal kunne tilskrive Kontoen Din nøyaktig antall Points som Du har opptjent, kan det være nødvendig for Partnerne Våre å overføre dataene Dine tilbake til Oss.

Hvor lenge lagres personopplysningene Dine?

Personopplysningene Dine oppbevares av Selskapet så lenge Avtalen varer, uten at det berører andre kortere eller lengre oppbevaringsperioder, og eventuelle muligheter for arkivering slik det fremgår av gjeldende lover og forskrifter, i samsvar med formålet med behandlingen.

Vil personopplysningene Dine bli overført til land utenfor EU? 

Personopplysningene Dine ligger på servere som befinner seg i EU.

I enkelte tilfeller kan Vi bruke tilbydere som ligger utenfor EU:

 • i land der EU-kommisjonen mener at beskyttelsesnivå for personopplysninger er godt nok;
 • eller i tredjeland som ikke er anerkjent for et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, som Mauritius.  I slike tilfeller stiller Vi garantier for å beskytte Dine personopplysninger, herunder ved å inngå avtaler med Våre tjenesteleverandører som inneholder standardklausuler vedtatt av EU-kommisjonen. u kan få en kopi av kontraktsbetingelsene ved å sende en forespørsel til følgende adresse: privacypolicy@m3panel.no.

De svarene Du gir i undersøkelser

Undersøkelsene som Du inviteres til å svare på som en del av Panelservice er det våre Forskningspartnere som har ansvar for, og Selskapet er ikke ansvarlig for behandling av personopplysninger som svarene Dine kan inneholde.

Forskningspartnerne Våre tar sikte på å behandle svarene Medlemmene Våre på en aggregert måte til statistisk analyse. Vi sender dem ikke navnet Ditt, e-postadresser, telefonnumre eller andre personopplysninger om Deg.  Forskningspartneren kan ikke samle inn Dine personlige data med mindre Du har gitt et eksplisitt samtykke til dette som en del av den konkrete undersøkelsen Du svarer på. 

Forskningspartnerne kan imidlertid være pålagt, når Du besvarer spørreskjemaet eller undersøkelsen, å samle inn Din IP-adresse (som kan utgjøre personopplysninger) eller andre personlig data.  I et slikt tilfelle krever Vi at Våre Forskningspartnere ber om et forutgående samtykke fra Deg ved å tydelig forklare hva slags personopplysninger som samles inn.

For å beskytte konfidensialiteten og integriteten til prosjektene til Forskningspartnerne Våre, godtar du å ikke utlevere informasjon som finnes i undersøkelsene.

Bestemmelser om informasjonskapsler

For mer informasjon om informasjonskapslene som brukes på M3 Panel-nettstedet og applikasjonen, besøk siden som er dedikert våre bestemmelser om informasjonskapsler her.

Se dine personlige opplysninger

Du kan nå be om tilgang til alle dine personlige data i overenstemmelse med M3 Panels retningslinjer for beskyttelse av personlige opplysninger og informasjonskapsler og EUs personvernforordning (GDPR), som trådte i kraft 25. mai 2018.
For å gjøre det, må du klikke på lenken nedenfor.
Du vil motta en e-post som informerer deg om når filen med opplysningene dine er tilgjengelig for nedlasting på denne siden.

Vær oppmerksom på at denne e-posten blir sendt til den e-postadressen som er koblet til din M3 Panel-konto. Derfor anbefaler vi deg å kontrollere at adresseopplysningene er oppdaterte og riktige.

Klikk på denne lenken for å få tilgang til dataene dine.

Anbefal en venn

Dersom Du skulle velge å gi oss informasjon om en annen person med det formål å opptjene Points med vår "Anbefal-en-venn"-ordning, bekrefter Du at de har samtykket til at Du kan gjøre det, og også at de har samtykket til behandling av personopplysninger Du vil sende oss samt at Du har informert dem om Selskapet, M3 Panel og hvilke formål deres personopplysninger vil bli brukt til.

Andre spørsmål?

Vi ønsker å være så åpne som mulig om personvern og hvordan Vi bruker personopplysninger som Vi samler inn om Medlemmene Våre. Dersom Du fortsatt har spørsmål, må Du ikke nøle med å spørre Oss via Vårt kontaktskjema eller via e-post til følgende adresse: privacypolicy@m3panel.no.